Türkiye’deki mülkiyet türleri

Türkiye’nin hem yatırımcılar hem de turistler için bir hedef haline getiren dünya haritasında stratejik bir konuma sahip olması nedeniyle, yatırımcıların Türkiye’deki sahiplik seçeneğini diğer seçeneklere göre tartmalarının birçok nedeni vardır.

Kıyaslandığında, tapu yasal bir eşasyona sahip olduğu için, turistik ikameti gibi diğer konut türleri karşılığında bir mülk satın alarak Türkiye’de konut edinme olasılığını tercih eder.

Aynı zamanda Türkiye’de gayrimenkul yatırımları 2017 yılında Türkiye’de ki yabancılar tarafından satın alınan daire sayısı 22.234’e ulaştı. Büyük çoğunluk İstanbul olmak üzere, Antalya 4707, Bursa 1474, Yalova 1079 daire satıldı. 2019’da bu sayı 31.000 daireye yükseldi (sayılabilecek ve kaydedilebilecek).

Türkiye’de gayrimenkul konutunun avantajları

Bugün dünyanın birçok yerinden yeni bir hayata başlamak, yeni bir iş kurmak, hatta emekliliklerinden sonra rahat ve sakin hissetmek için Türkiye’ye gelenler oluyor.

 • Türkiye’de gayrimenkul ikameti, Türk topraklarında taşınmaz mal edinerek elde edilmektedir.
 • Türkiye’deki gayrimenkul ikameti, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmalarının en önemli nedenlerinden biridir.
 • Türk yasaları, Türkiye’de taşınmaz mülk sahibi olduklarında yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de gayrimenkul ikameti vermektedir.
 • Taşınmaz mal genel olarak gayrimenkul içerir.
 • Türkiye’de mülk sahibi olmak Türk vatandaşlığını kazanmanın yollarından biridir.

Türkiye’de gayrimenkul ikamet süresi : yenilenebilen iki yıldır.

 Türkiye’de emlak miras alınıyor mu?

Türk hükümeti, mirasçının Türkiye’deki mirasını gözden geçirmek için 10 yıllık bir süre veriyor. Ancak, 10 yıllık süre geçerse ve hiç kimse Tapu Dairesi Başkanlığı’nı müracaat etmezse, Türk hükümeti Türk moratoryumuna devredecektir

Mülkiyeti mirasçılara aktarmak için hangi belgeler gereklidir?

 1. Ülkesinde nufüs dairesinden aile kaydı belgesi (mirası kısıtlayan) aile mirasçılarının kim olduğunu ve akrabalık türünü belirten, Türkçeye tercüme edilip tasdik edilmiş bir aile kaydı.
 2. Türkiye’de vergi dairesinde kaydolmak ve tüm mirasçılar için vergi numarası almak.
 3. En az altı ay geçerli olan ve Türkçeye çevirilen pasaport.
 4. Her kişi için iki adet kişisel fotoğraf.

Mülkiyeti mirasçılara aktarmanın maliyeti nedir?

Aynı satın alma maliyetlerinin miras değerinin yüzde 2’si, ayrıca avukatlık ücretleri eklenmektedir.

Türkiye’de gayrimenkul yatırımı

Genel olarak Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da daire yatırımı, son yıllarda dünyanın önde gelen enerjilerinin çoğunu kendine çeken seçkin ekonomik faaliyetlerden biridir.

“In The Sun”  İngiliz emlak dergisi Türkiye’yi 2017 için emlak satın almak için en iyi 10 ülke arasında sıralarken, Türkiye İstatistik Enstitüsü’nden gelen veriler, yabancıların İstanbul’da gayrimenkul satın almayı tercih ettiklerini gösteriyor ve bu rapor Türkiye’de gayrimenkul yatırımının avantajlarını açıklıyor.

Türkiye’de gayrimenkul yatırımına gelenler için ipuçları:

 • Mülkün satılmasından veya mülkün satışından sorumlu olduğundan emin olmak; Satışı gerçekleştirme hakkı olması bakımından.
 • Mülkün sahibi veya başka bir alıcı olmadığından emin olmak.
 • Mülkte ipotek, kira veya diğer hakların olmadığını doğrulamak.
 • Gayrimenkul sitesini ziyaret etmek ve konutta, işte veya onu satın almak için belirli bir amaç için uygunluğunu ve uygunluğunu doğrulamak.
 • Önceki sahibinin herhangi bir mülkiyet devri yapmamasını sağlamak ve herhangi bir hak bulunmamasını sağlamak için mülk mülkiyet sözleşmesinin bir kopyasını edinmek.
 • Tapuda verilen alanın, teknik özelliklerin ve bilgilerin gerçekte mülkün şekliyle eşleştiğinden emin olmak.

Türkiye’de gayrimenkul yatırımı risklerinden kaçınmak için bu ipuçlarına uyulmalıdır.

Türkiye’de gayrimenkul yatırım türleri:

 1. Ticari gayrimenkul yatırımı: Ticari ofisler ve ticari mağazalar gibi konut amaçlı olmayan mülk türlerine yapılan bir yatırımdır.
 2. Konut gayrimenkulüne yatırım: Satılık villalar ve satılık evler gibi sadece konut amaçlı kullanılan bir gayrimenkul yatırımıdır.

Türkiye’de gayrimenkul ikamet şartları:

Türk hükümeti, gayrimenkul sektöründe çok sayıda tesis ve vergi muafiyeti sağlamak ve gelecek vaat eden emlak piyasası beklentilerini karşılamak için üst düzey gayrimenkul projelerinin kurulmasını teşvik etmek için çalışmaktadır; Özel sektör şirketlerine ek olarak, Türk hükümeti, yatırımcıları gayrimenkul satın almalarını kolaylaştırarak ve rutin prosedürleri azaltarak, yabancı yatırımcılara rahat taksit imkanı sunmanın yanı sıra, Türk devletinin gayrimenkul yatırım yapmak isteyenlere sağladığı faydaların yanı sıra, yatırımcıları mülk edinmeye teşvik etmede de öncü bir rol oynamaktadır. Bazı vergiler kısmi ve toplamdır ve belirli bir değere sahip mülkleri varsa onlara istisnai Türk ikamet ve vatandaşlığı verir.

Türkiye’de ikamet edinme şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yer alan Göç Dairesine tapu bulundurma.
 • Türkiye’de bir daire satın alma deneyimi ve fiyatı tapuda kayıtlı kişi sayısı için uygun olması.
 • İkamet izninin yenilenmesi sırasında tapuyu tutması.
 • Daha önce ikameti aldığınız aynı birim veya aynı daire olması.

Türkiye’de daimi ikamet izni alma koşulları

 • Türk topraklarında daimi ikamet izni, sekiz yıl boyunca kesintisiz olarak Türk topraklarında kalan bir yabancı için İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile verilir.
 • Öğrencinin ikamet izni süresinin yarısının hesaplandığı ve diğer ikamet izinlerinin tüm süresinin hesaplandığı kanunun 38. maddesinde belirtilen süreye göre sekiz yıl kesintisiz sayılır.
 • Son üç yıldır sosyal yardım almaması.
 • İkamet eden ailesinin düzenli yaşamını güvence altına almak için yeterli gelire sahip olması.
 • İkamet edenin geçerli bir sağlık sigortasına sahip olması.
 • Kamu düzeni ve kamu güvenliği için bir tehdit oluşturmaması.

Türkiye’de gayrimenkul ikameti için gerekli belgeler

 • Pasaportun bir kopyası: Noter Ofisi’nden çeviri ve tasdiki ile.
 • Dört kişisel fotoğraf: beyaz bir arka plan ile 5 * 6.
 • Nüfus kayıt belgesi: Nüfus müdürlüğünden çıkarılabilir.
 • Sağlık sigortası: mülk sahibi için ve ikamet süresi boyunca geçerli.
 • Orijinal Tapu Sicili belgesi: başvurucunun bir kopyasına ek olarak, gayrimenkul ikamet izni alacağı.
 • Tapu kayıt belgesi: Etüt ve Arazi Genel Müdürlüğü’nden – Tapu Sicil Müdürlüğü’nden çıkarılır.
 • Vergi numarası: Vergi Dairesi’nden ücretsiz olarak alınır.
 • Taş Numarası: Mülkünüzün bulunduğu belediyeden çıkarılır.
 • Gayrimenkul sigorta ödeme belgesi (Dask): Etüt ve Arazi Müdürlüğü’nden (TAPU) alınır.

Türkiye’de mülkiyet hukuku

Türkiye’deki Gayrimenkul Sahipliği Kanunu, mülkün herhangi bir güvenlik veya askeri bölgeye bitişik olmaması veya yabancıların mülkiyet yüzdesinin karşılanması ve mülk yatırımına izin verdiği ve tahmin edildiği gibi, mülkün mülkiyeti bir yerden diğerine farklılık göstermesi koşuluyla, Türk olmayanların (yabancıların) sahipliğine izin vermektedir. Gayrimenkul değerinin (sadece bir kez ödenen) gayrimenkul satın alma vergisi (% 4) (genellikle satıcı ve alıcı arasında eşit olarak bölünür) ve satın alma bir emlak şirketi tarafından yapılmışsa, (% 18) bir satış vergisi olarak hesaplanması ve alıcı tarafından karşılanması için eklenebilir.

Emlacıların komisyonlarına gelince, alıcı herhangi bir zamanda satmak mümkün olduğu için değerin (% 3) öder ve satış vergisi miktarı (sadece bir kez ödenir) değerinin (% 4) eşit olarak satıcı ve alıcı arasında eşit olarak dağıtılır (% 20) Vergi otoritesine ve emlak komisyoncularının komisyonuna giden net kârların toplamı.

Alıcı, noter tarafından yeminli bir tercümanın huzurunda istediği vekaletname çalışmak üzere Türkiye’de noter bürosuna gittikten sonra, Türkiye’de bir daire satın almak ve satmak mümkündür. Alıcının ülkesindeki Türk Büyükelçiliği tarafından yasallaştırılır. Mülk devri süreci genelde 30-45 gündür.

Suudiler İçin Türkiye’de Mülkiyet

Birçok Suudi vatandaşı ve yatırımcısı, son zamanlarda çok sayıda Suudi ve Körfez turistini çekmeyi başaran bu ülkede satın alma fizibilitesine inanarak Suudiler için Türkiye’de mülk sahibi olmak için Türk emlak piyasasına akın ediyor. Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketleri, ürünlerini Körfez ülkelerinde pazarlamaya ve özellikle Suudi pazarına özel dikkat göstererek, Suudi işadamlarının genel olarak gayrimenkul ve özellikle yüksek fiyatlı oteller satın almak için finansal ödeme gücüne sahip olduklarını fark ediyorlar.

Türkiye’de gayrimenkul satın almanın popüleritesi her yıl yaz aylarında artıyor, ancak birkaç gün önce Türkiye’den ve Suudi Arabistan’dan gelen bir uyarı, Türkiye’de bir daire satın alma sezonunu ve son yıllarda ekonomik ve kalkınma sektörlerinde bir büyümeye tanıklık eden konutu bozabilir; İlk uyarı, birkaç gün önce Cidde’deki Türk Başkonsolosu’ndan, Türkiye’deki gayrimenkul sektöründeki Suudi yatırımcıların, tanınmayan şirketlerin ve emlak ofislerinin acentelerine veya Türk mevzuatını ihlal edenlere güvendikleri için maruz kalabilecekleri sahtekarlık ve sahtekarlık konusunda uyardıkları Suudiler, Türk hükümeti tarafından onaylanan tanınmış emlak şirketlerini ve kurumlarını vermek üzere konsolosluğa dönmek için Türkiye’de gayrimenkul satın almak istiyorlar.

Türk konsolosunun konuşması bu noktada sona ermedi, ancak Suudilerin İstanbul’da veya diğer Türk şehirlerinde gayrimenkul satın alma arzusu nedeniyle anıtlara maruz kaldığı bazı vakaları ortaya çıkardı ve bu operasyonları satın almak isteyen kişinin farkındalık eksikliğine bağladı.

Suudi Arabistan tarafından verilen uyarı, İçişleri Bakanlığının İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Enformasyon Genel Müdürlüğü müdüründen, İçişleri Bakanlığının Suudi büyükelçiliği ile ön iletişim ve eşgüdüm ihtiyacı üzerine Türkiye Cumhuriyeti’ne yatırım yapmak veya mülk sahibi olmak isteyen vatandaşları çağırmayı içeren bir telgraf aldığını belirten bir uyarı aldı. İstanbul Başkonsolosluğu vatandaşların haklarını güvence altına almak için faaliyetlerini ve yatırımlarını kaydetmesi bazı zayıf ruhların hileye, sahtekarlığa veya sömürüye maruz kalmamak için Türkiye’deki talimat ve düzenlemelere uygun olarak haklarını savunmaları bu tür faaliyetlerde izlenen tüm bilgi ve prosedürleri kaydetmeleri gerekir.

Türk emlak sektörünün onlara ihtiyaç duydukları tüm iyi yatırım ortamını sağladığını, iş ve üretimi teşvik edip daha fazla kar elde ettiklerini gördükten sonra, Türkiye’de faaliyet gösteren yüzlerce Türk emlak şirketi ve orada faaliyet gösteren yüzlerce diğer Suudi şirketi var.

Suriyeliler için Türkiye’de Mülkiyet

Türkiye’deki Suriyelilerin girişimleri, özellikle Suriye’deki son olaylardan sonra bölgede gayrimenkul satın almak isteyen Suriyeliler için güvenli seçenekler listesinin başında yer aldı, ancak Suriyeli Türkiye’de ev satın alma hakkına sahip mi?

Suriyeliler, arzularına göre en iyi alternatifi bulmak için sürekli araştırmalar yapmak zorunda kaldılar ve bunların büyük bir kısmı, Türkiye’nin ılıman iklimi, yüksek ekonomik büyümesi ve konut ve yatırım amaçlı olarak önündeki tercih edilen hedef haline getiren kültürünün çeşitliliği ile ayırt edildiğini fark etti.

Bu konuda Türk yasalarının belirsizliği, özellikle de Türkiye’nin Suriyeliler için aldığı kararlar ve Türkiye’deki Suriyeli mülkiyet süreci için Türk devletinden doğrudan bir yasak bulunmaması nedeniyle, Suriyeliler için Türkiye’de ev sahipliği önünde bulutlu mu kaldı, Suriyeliler Türkiye’de ortak mülkiyete sahip olma hakkı var mı? İsteğe bağlı kategorik olmayan cevaplar alın!

2012 yılında, Türk Parlamentosu yabancılara Türkiye’de gayrimenkul sahibi olma hakkı tanıyan bir karar çıkardı, ancak pratik başvuru üzerine maalesef bazı milletlerden sahiplerinin mülk sahibi olmasını önleyen talimatlar olduğu ve ne yazık ki aralarında Suriye vatandaşlığı olduğu anlaşıldı!

Buna rağmen, Türkiye’de gayrimenkul satın alma talebi Suriyeliler için artmış ve neyse ki Suriyeliler için Türkiye’de gayrimenkul elde etmenin bazı yolları bulunmuştur. Bunların arasında örneğin: ticari bir şirket kurmak ve şirket adına sahip olunan mülkün Türk hukukuna göre tüzel kişi olarak kaydedilmesi vardı. Ekonomik politika araştırmalarının askıya alınması Merkezine göre, çalışmalar, Suriyelilerin son yedi yılda Türkiye’de kurdukları şirketlerin günde 4 yeni şirket oranında 10 binden fazla şirkete ulaştığını doğruladı.

Türkiye’de Yemenliler için mülkiyet

Vergi muafiyetleri, ikamet programları ve gayrimenkul yatırımcıları için Türk vatandaşlığı yoluyla, artan yatırım fırsatları ve Türk hükümetinin gayrimenkul sektörüne yönelik teşviklerinin artması ışığında; Yemenliler Türkiye’de gayrimenkul sahibi olma konusundaki ilgilerini artırdı.

Türkiye İstatistik Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılında gayrimenkul sahibi Yemenlilerin sayısı önemli ölçüde arttı. Yemen uyruk kampanyası, Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancı uyrukluların çoğu arasında on ikinci sırada yer aldı.

Tüm sağ kanatlılar Türkiye’de gayrimenkul sahibi olma hakkına sahiptir ve 2012 yılında çıkarılan Yemen vatandaşının Türkiye’de daireler, villalar, dükkanlar, ticari ofisler, mağazalar, oteller, binalar ve binalar ve araziler de dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul sahibi olabileceği Türk emlak yasası kapsamındadır. Çiftlikler ve diğer konut ve ticari mülkler.

Bir emlak şirketi, bir Yemenli, kendisi, çocukları ve eşi için Türkiye’de iki yıllık bir emlak ikamet izni alabilir ve bu ikamet her iki yılda bir yenilenebilir.

Türkiye’de Filistinliler İçin Mülkiyet

2017 yılında Filistin vatandaşlığı, Türkiye’de ilk yabancı uyruklu 20 vatandaşlık listesine girdi; 2018 yılının Ocak ayında Türkiye’de Filistinlilerin sahip olduğu gayrimenkul sayısı 2017 yılının aynı ayına göre arttı ve bu da Filistinlilerin Türkiye’de gayrimenkul yatırımına ve gayrimenkul sahipliğine olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Filistinliler, Filistinli yatırımcının sahip olabileceği mülk sayısını belirtmeden Türkiye’de gayrimenkul satın alma hakkına sahiptir, çünkü Filistinliler Türkiye’de de dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul sahibi olma hakkına sahiptir: daireler, villalar, mağazalar, ticari ofisler, mağazalar, oteller, binalar ve binalar ve Filistinli de Türkiye’de 30 hektarı geçmeyen bir arazi satın almak ve yatırımcı, çiftlikler ve yatırım arazileri gibi her türlü araziye sahip olmak için mükemmel fırsatlar bulabilir.

Iraklılar için Türkiye’de Mülkiyet

Irak ve Türkiye tarihi, kültürel ve ekonomik bağları olan komşu ülkelerdir. İki ülke, 1927’de Türkiye’nin Irak’ı tanımasından bu yana, özellikle bu iki ülkenin ortak sınırları ve su ve petrol gibi ortak meseleleri olduğu için ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır.

Ekonomik düzeyde, iki ülke, Irak’ın Türk mallarını büyük miktarlarda ithalatı biçiminde kapsamlı ticari ilişkilere sahiptir, bu da iki ülke arasındaki geçiş noktasını, Türk kamyonlarının günlük ve büyük ölçüde Irak’a hareketine tanıklık eden en önemli ticari bölgelerden biri haline getirmekte ve karşılığında Irak petrolünü bir boru hattı yoluyla yurtdışına ihraç etmektedir. Türkiye topraklarından geçen petrol, Irak ve Türkiye’ye ortak fayda sağlamak için.

Türkiye’deki emlak piyasası, Türkiye’de gayrimenkul yatırımını desteklemek için büyük bir blok oluşturan Irak vatandaşlarından daire satın almak için yüksek bir talebe tanık oluyor. Irak’taki bazı istikrarsızlıklar binlerce Iraklının güvenli alternatifler aramasına yol açtı; Birçoğu Türkiye’ye gitmeyi seçti ve birçok Iraklı, Türk toplumunun Irak’tan gelen vatandaşlara gösterdiği resepsiyon, misafirperverlik ve sempati nedeniyle Türkiye’de emlak ve mülk edinmeye karar verdi.

2012’de çıkarılan yasaya göre Iraklılar Türkiye’de gayrimenkul satın alma hakkına sahiptir; Türkiye’deki yabancılar tarafından taşınmaz mal (Türkiye’de gayrimenkul) satın alınması konusundaki kabine kararına göre Irak, vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul edinmesine izin verilen ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Iraklıların Türkiye’de gayrimenkul satın almak için belirli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor; Bu koşullar şunlardır: İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ve Türkiye Tapu Dairesi bu belgeleri gerekli belgeleri verdikten sonra uygular Irak vatandaşının İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı’nı şahsen incelemesi gerekli değildir.

Ürdünlüler İçin Türkiye’de Mülkiyet

Türkiye’de gayrimenkul yatırımlarına olan ilginin artması ve kendine özgü gayrimenkul projelerinin mevcudiyeti ile Ürdün vatandaşlarının çeşitli Türk şehirlerinde yatırım fırsatlarına olan ilgisi arttı ve Türk hükümetinin bazı yasalarda değişiklik yapmak ve birçok ulusa sahip olmak için gayrimenkul yatırımlarına kapı açmak da dahil olmak üzere gayrimenkul yatırımını sürekli olarak teşvik etmesini sağlayan bir tesis paketine denk geldi.

Ürdün pasaportuna sahip Ürdünlü ve Filistinli Türkiye’de gayrimenkul sahibi olma hakkına sahiptir; Türkiye’de sahiplik yasası 2012 yılında çıkarıldığında, aralarında Ürdün vatandaşlığı olmak üzere bazı milletlerden oluşan bir liste eklenmişti, burada Ürdün vatandaşının iki konut gayrimenkulü, bir ticari gayrimenkul satın almasına izin verildi ve ticari gayrimenkul bir dükkan veya ticari ofis olabilir.

Topraklara gelince, bu yasa Ürdün uyruğunu içermiyordu, bu nedenle topraklara sahip olmak isteyen Ürdünlülere, araziyi bu şirket adına kaydedebilmeleri için Türkiye’de küçük bir şirket kurmalarını tavsiye ediyoruz.

Türkiye İstatistik Dairesi verilerine göre, Ürdünlülerin sahip olduğu daire sayısı 2017 yılı için 483 adete, 2016 yılı 345 adete kıyasla 483 adete ulaştı. 2018’in ilk ayı için istatistikler, Ürdünlülerin mülkiyeti için bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100’ün üzerinde bir artış gösterdi.

Ürdün uyruğu, 2018 yılında Türkiye’de gayrimenkul sahibi olan yabancı uyruklar listesinde 7. sırada yer aldı.

Cezayirliler için Türkiye’de mülkiyet

Son zamanlarda Cezayir yatırımcılarının Türk gayrimenkulüyle giderek daha fazla ilgilendikleri ve Türk gayrimenkulleri hakkında doğru kaynaklardan doğru bilgi aradıkları görülüyor.

2012 yılında Türk hukukunu ve yabancı mülkiyet kanununda yapılan değişiklikleri gözden geçirerek Cezayir’in gayrimenkul mülkiyetine ilişkin bir engel bulunmamaktadır. Türkiye İstatistik Dairesi verilerine göre, son yıllarda Cezayir mülk sahiplerinin sayısı artmış ve genel olarak Türk gayrimenkullerine olan ilgileri artmıştır.

Özellikle 2018 yılı için yatırımcılara Türk vatandaşlığı verme kararının verilmesinden sonra, önceki kararda bir milyon dolar yerine sadece 250.000 dolarlık bir gayrimenkul yatırımı karşılığında Türk vatandaşlığı elde etmek mümkün hale geldi ve bunun sonucunda güçlü bir Türk pasaportunun avantajlarından yararlanıldı.

2018 yılında, Türk pasaportu küresel olarak 39. sırada ve Seyahat Endeksine Visa olmadan 114 puan kaydetmiştir, çünkü sahibinin önceden giriş vizesi almadan 72’den fazla ülkeye girmesine izin verir ve Türk vatandaşlığı giriş vizesi ile 42’den fazla ülkeye girebilir Varışta hemen düzenlenen ve 7’den fazla ülke Türk pasaportu sahibine internet üzerinden elektronik giriş vizesi vermektedir.

Türk hukuku Cezayir’de tarım ve konut alanlarına sahip olmanın yanı sıra mağazalar, ticari ofisler, depolar, oteller, binalar ve binalar gibi daireler, villalar ve ticari gayrimenkuller de dahil olmak üzere Türkiye’deki her türlü mülkün sahibi olmasına izin vermektedir.

Türkiye’de Mülk İkameti

Türkiye’de gayrimenkul satın almak için pek çok teşvik kampanyası başlatılan, örneğin: Türkiye’de sahip olmak ve ikamet etmek; Gayrimenkul konutu (Türkiye’de bir gayrimenkul satın alarak ikamet) genellikle bir yıl için verilir ve eşin yanı sıra 18 yaşın altındaki çocuklar da ev sahibi edinme ve mal sahibine eşlik etme hakkına sahiptir.

Yukarıdakilerin hepsi, uzman olmayan gözlemcinin ne düşündüğünün ayrıntılı ve önemsiz olduğuna bakılmaksızın, acil durum gelişmelerine göre uzmanlar tarafından her zaman güncellemeye tabi olan konutun ve konut tipinin görünürlüğünü belirlemeye yardımcı olan faktörlerdir ve bu nedenle satış veya satın alma işlemlerinden önce gayrimenkul uzmanlığından güvenilir kişilere danışmanız tavsiye edilir. Emlak mülkü satın alarak, gayrimenkul konutu edineceksiniz ve Türk vatandaşlığı elde etme şansınız olabilir.

Artık Türkiye’de mülk edinmeyle ilgili tüm bilgilere sahip olduğunuza göre, vatandaşlığı kolaylaştıracak birine sahip olmaktan çekinmeyin.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak